Kultúrna komisia

Predseda: Pavol Burdiga

Podpredseda: Mgr. art Ľubica Blaškovičová

Členovia komisie: 

poslanci neposlanci
Adnan Akram JUDr. Ferenc Boczán
Ing. Pavol Bečarik Bc. Ing. Janka Brziaková
Mgr. Martin Hrunka Ing. Dárius Dubiňák
József Kopasz Vladimír Eperješi
doc. MVDr. Ladislav Molnár, PhD. Ing. arch. Michal Hladký, ArtD.
György Nagy Ing. Igor Hutka
Ing. Igor Petrik Mgr. Katarína Mihaľová
Ing. Igor Petrovčik Edita Rudinská
PhDr. Róbert Schwarcz Mgr. István Takács
PhDr. Ján Volný, PhD. - člen od 19. 12. 2022 Ing. Ján Varga
  Ing. Timea Ondrejčová Horosová - členka od 24.04.2023

Tajomníčka | PhDr. Jana Knežová, PhD.
E-mail: jana.knezova@vucke.sk
Telefón: 055 7268 271

Uskutočnené rokovania komisie

Rok  2024

Rok 2023

Rok 2022

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mária Rogozinská
Vytvorené: 20.03.2018 13:51
Upravené: 13.06.2024 12:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001