Aktuality z roku 2015

01.10.2015

Riadiaci orgán pre ROP upozorňuje na vydanie Usmernenia č. 1/2015 RO pre ROP k ukončeniu pomoci pre programové obdobie 2007 - 2013

       
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program (ďalej len "RO pre ROP“) si Vás dovoľuje upozorniť na vydanie Usmernenia č. 1/2015 RO pre ROP k ukončeniu pomoci pre programové obdobie 2007 - 2013 (ďalej len "Usmernenie č. 1/2015) a povinnosti prijímateľa vyplývajúce z tohto usmernenia spojené s ukončením pomoci v programovom období 2007 - 2013.
 
01.10.2015

Informácia o vydaní Usmernenia č. 3/2015 - U Ministerstva financií Slovenskej republiky k schéme procesov vrátenia finančných prostriedkov

       
Informácia o vydaní Usmernenia č. 3/2015 - U Ministerstva financií Slovenskej republiky k schéme procesov vrátenia finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Európskeho námorného a rybárskeho fondu.
 
28.09.2015

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 22.9.2015 vstúpili do platnosti Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP

       
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 22.9.2015 vstúpili do platnosti Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP, ktoré sú zverejnené v časti Zmluva o poskytnutí NFP.
 
11.08.2015

Oznam RO pre ROP o aktualizácii webového sídla v časti Informácie platobnej jednotky

       
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že v časti Informácie platobnej jednotky bola aktualizovaná tabuľka prehľad žiadostí o platbu za ROP.
 
22.07.2015

Oznam RO pre ROP o aktualizácii Príručky pre prijímateľa v rámci ROP verzia 6.2 (platná od 21.7.2015)

       
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 21. júla 2015 nadobudla platnosť a účinnosť aktualizovaná Príručka pre prijímateľa v rámci ROP verzia 6.2 (platná od 21.7.2015).
 
16.07.2015

Oznam RO pre ROP o aktualizácii webového sídla v časti Informácie platobnej jednotky

       
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že v časti Informácie platobnej jednotky bola aktualizovaná tabuľka prehľad žiadostí o platbu za ROP.
 
Strana: [1]  [2]  [3] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.09.2021 09:51
Upravené: 06.09.2021 10:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról