Riadiaci orgán pre ROP upozorňuje na vydanie Usmernenia č. 1/2015 RO pre ROP k ukončeniu pomoci pre programové obdobie 2007 - 2013

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program (ďalej len "RO pre ROP“) si Vás dovoľuje upozorniť na vydanie Usmernenia č. 1/2015 RO pre ROP k ukončeniu pomoci pre programové obdobie 2007 - 2013 (ďalej len "Usmernenie č. 1/2015) a povinnosti prijímateľa vyplývajúce z tohto usmernenia spojené s ukončením pomoci v programovom období 2007 - 2013.

Usmernenie RO pre ROP bolo vypracované na základe Usmernenia č. 1/2013 - U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 - 2013, verzia 2.0, vydané Ministerstvom financií SR dňa 08.09.2015 zverejnené v časti dokumenty na webovom sídle RO pre ROP, ktorého úplné znenie usmernenia Ministerstva financií SR sa nachádza na adrese www.finance.gov.sk/Default.as

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.10.2015 06:00
Upravené: 06.09.2021 10:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001