Štúdia uskutočniteľnosti cyklistického prepojenia Veľké Selemence št. hr. SVK/UA – Čierna nad Tisou, žel. Stanica, visutá lávka nad riekou Latorica

Úspešná implementácia projektu MOBI pokračuje aj počas letných mesiacov, kedy sa spustili prvé pracovné rokovania zamerané na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti cyklistického prepojenia Veľké Slemence – štátna hranica Slovensko/Ukrajina a železničná stanica Čierna nad Tisou.

Realizáciou cyklotrasy do Čiernej nad Tisou železničná stanica vznikne multimodálny uzol, kedy sa cyklisti z Dolného Zemplína a Užhorodu  môžu dostať na vlakové spojenie do Košíc prekonaním vzdialenosti 30 km, čo predstavuje najviac 2 hodiny jazdy na bicykli. Rovnako to platí aj pre slovenských občanov, ktorý chcú prejsť kombináciou vlakovej a cyklistickej dopravy do Užhorodu.

Plánovaná cyklotrasa návštevníkov povedie ponad rieku Latorica, kde sa nachádza  turisticky atraktívna “hojdacia” lávka, ktorá má pre miestne obyvateľstvo historický a hodnotový význam. Zhodnotenie aktuálneho stavu lávky a vypracovanie  variantov na jej rekonštrukciu sa zhostila firma DAQE Slovakia s.r.o., víťazný zhotoviteľ verejného obstarávania.

Existujúca lávka ponad Latoricu je kľúčovým bodom pre peších a cyklistov, ktorí sa chcú dostať z hraničného priechodu Veľké Slemence SVK/Male Selemenci UA ku najbližšej železničnej stanice do Košíc. Predstavuje výraznú skratku, oproti súčasnému stavu, kedy cyklisti musia využívať najbližší cestný most cez Latoricu a do rovnakej destinácie potrebujú prekonať takmer 40 km. Aby toto bolo umožnené je potrebné preskúmať možnosti opravy alebo rekonštrukcie existujúcej visutej lávky.

Dňa 13.6.2023 sa v obci Ptrukša stretli zástupcovia všetkých dotknutých subjektov, ktoré rozhodnú o finálnej verzii trasovania predmetnej cyklotrasy, a taktiež o spôsobe, akým bude existujúca visutá lávka rekonštruovaná. V polovici mesiaca júl 2023 sa rozhodne o finálnej analýze východísk a predpokladov realizácie projektu (sociálno-ekonomický, plánovací a environmentálny context.)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.06.2023 15:15
Upravené: 12.12.2023 14:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001