Štvrté virtuálne stretnutie projektových partnerov „MOBI“

22. júla 2020 sa uskutočnilo 4. virtuálne stretnutie partnerov projektu „Moderná pohraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región“ (MOBI) realizovaného s finančnou podporou programu ENI CBC Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020.

Projekt „Moderná hraničná infraštruktúra – Úspešný karpatský región“ (MOBI) sa realizuje od 1. marca 2020 medzinárodným konzorciom, ktoré zahŕňa orgány regionálnej samosprávy a odborné inštitúcie, a to: Medzinárodné združenie inštitúcií regionálneho rozvoja „IARDI“ (Ukrajina) ), Szabolcs-Szatmár-Bereg župa (Maďarsko), Košický samosprávny kraj (Slovensko), Rada župy Maramureș (Rumunsko), Rada župy Satu Mare (Rumunsko) a Správa ciest v Zakarpatskej oblasti (Ukrajina).

Cieľom projektu je: vytvoriť udržateľnú platformu pre efektívnu cezhraničnú mobilitu ľudí a tovaru zlepšením dopravy a prihraničnej infraštruktúry, posilnením spolupráce medzi vládami a profesijnými organizáciami zameranými na rozvoj dopravných spojení v prihraničných oblastiach Ukrajiny, Rumunska, Slovenska a Maďarska. Projekt ráta s vypracovaním spoločného plánu mobility, ktorý bude obsahovať regionálne plány každého pohraničného regiónu v oblasti dopravy a prihraničnej infraštruktúry, rozvoja železničných služieb, medzinárodných leteckých služieb atď.

Hlavnou úlohou virtuálneho stretnutia bolo prerokovanie podrobností navrhovaných partnermi projektu k plánu mobility podľa národných požiadaviek, vytvorenie odborných skupín, odsúhlasenie formátu príslušnej dokumentácie a stanovenie časového harmonogramu jej prípravy. Účastníci stretnutia si ujasnili realizáciu projektových aktivít.
Okrem toho boli objasnené komunikačné opatrenia súvisiace s vývojom a prevádzkou webovej stránky projektu v súlade s požiadavkami usmerňujúcich dokumentov ENI CBC Program Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020.

Účastníci virtuálneho stretnutia sa dohodli, že ďalšie virtuálne stretnutie sa bude konať 26. augusta, a dohodnú sa na on-line formáte 1. partnerského stretnutia „Moderná hraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región“ (MOBI), ktoré sa uskutoční v novembri 2020. Formát otváracej konferencie závisí od epidemiologickej situácie v pohraničných regiónoch s nádejou na lepšiu situáciu a otvorenie hraníc. Okrem toho sa diskutovalo o niektorých úpravách týkajúcich sa nevyhnutnosti používania webkamier a on-line pripojenia pre virtuálne stretnutia.

Autor/zdroj: Ing. Dominika Kováčová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2020 16:30
Upravené: 12.12.2023 14:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001