Prvé virtuálne stretnutie projektových partnerov „MOBI“

16. apríla 2020 sa uskutočnilo prvé virtuálne stretnutie partnerov projektu „Moderná pohraničná infraštruktúra – úspešný Karpatský región“ (MOBI), ktorý je finančne podporený z programu ENI CBC Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020.

Z dôvodu karantény v partnerských krajinách sa pracovné stretnutie uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia všetkých partnerských organizácií projektu „MOBI“ z Ukrajiny, Rumunska, Slovenska a Maďarska. Stretnutie inicioval vedúci príjemca, Medzinárodné združenie inštitúcií regionálneho rozvoja „IARDI“.

Projekt „Moderná pohraničná infraštruktúra – Úspešný karpatský región“ (MOBI) realizuje medzinárodné konzorcium, ktoré zahŕňa orgány regionálnej samosprávy a odborné inštitúcie, a to: Medzinárodné združenie inštitúcií regionálneho rozvoja „IARDI“ (Ukrajina), Szabolcs-Szatmár-Bereg župa (Maďarsko), Košický samosprávny kraj (Slovensko), Rada župy Maramures (Rumunsko), Rada župy Satu Mare (Rumunsko) a Správa ciest v Zakarpatskej oblasti (Ukrajina).

Cieľom projektu je: vytvoriť udržateľnú platformu pre efektívnu cezhraničnú mobilitu ľudí a tovaru zlepšením dopravy a pohraničnej infraštruktúry, posilnením spolupráce medzi vládami a profesijnými organizáciami zameranými na rozvoj dopravných spojení v pohraničných oblastiach Ukrajiny, Rumunska, Slovenska a Maďarska. Projekt ráta s vypracovaním spoločného plánu mobility, ktorý bude obsahovať regionálne plány každého prihraničného regiónu v oblasti dopravy a prihraničnej infraštruktúry, rozvoja železničných služieb, medzinárodných leteckých služieb atď.

Hlavnou úlohou pracovného stretnutia bolo prediskutovať Akčný plán projektu a schváliť hlavný komunikačný nástroj pre komunikáciu pre efektívnu spoluprácu v budúcnosti. Počas virtuálneho stretnutia sa diskutovalo o aktuálnej situácii s cieľom začať s implementáciou projektových úloh a vytvoriť efektívne odborné prostredie. Koordinátorka projektu Nataliya Nosa predstavila Akčný plán projektu. Boli prerokované šablóny vizualizačných materiálov v súlade s požiadavkami Komunikačných a vizualizačných pravidiel ENI CBC Program Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020.

Počas diskusií sa zdôraznil význam synchronizácie činnosti partnerov na všetkých stranách hranice a spolupráce s inými projektmi a iniciatívami realizovanými v rôznych programoch v oblasti dopravnej infraštruktúry.

Účastníci Virtuálneho stretnutia sa dohodli, že 20. mája 2020 sa uskutoční ďalšie Virtuálne stretnutie partnerov projektu „Moderná pohraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región“ (MOBI).

Autor/zdroj: Ing. Dominika Kováčová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.04.2020 16:20
Upravené: 12.12.2023 14:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001