Piate virtuálne stretnutie projektových partnerov „MOBI“

26 augusta 2020 sa uskutočnilo 5. virtuálne stretnutie partnerov projektu „Moderná pohraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región“ (MOBI) realizovaného s finančnou podporou programu ENI CBC Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020.

Projekt „Moderná hraničná infraštruktúra – Úspešný karpatský región“ (MOBI) sa realizuje od 1. marca 2020 medzinárodným konzorciom, ktoré zahŕňa orgány regionálnej samosprávy a odborné inštitúcie, a to: Medzinárodné združenie inštitúcií regionálneho rozvoja „IARDI“ (Ukrajina) ), Szabolcs-Szatmár-Bereg župa (Maďarsko), Košický samosprávny kraj (Slovensko), Rada župy Maramureș (Rumunsko), Rada župy Satu Mare (Rumunsko) a Správa ciest v Zakarpatskej oblasti (Ukrajina).

Cieľom projektu je: vytvoriť udržateľnú platformu pre efektívnu cezhraničnú mobilitu ľudí a tovaru zlepšením dopravy a prihraničnej infraštruktúry, posilnením spolupráce medzi vládami a profesijnými organizáciami zameranými na rozvoj dopravných spojení v prihraničných oblastiach Ukrajiny, Rumunska, Slovenska a Maďarska. Projekt ráta s vypracovaním spoločného plánu mobility, ktorý bude obsahovať regionálne plány každého pohraničného regiónu v oblasti dopravy a prihraničnej infraštruktúry, rozvoja železničných služieb, medzinárodných leteckých služieb atď.

Hlavným cieľom pracovného stretnutia bola diskusia o plánovaných aktivitách v rámci projektu, poznámky k navrhovanej štruktúre plánu mobility a vývoj webovej stránky projektu. Diskutovalo sa aj o nevyhnutnosti úpravy plánovaných aktivít a realizácii projektových aktivít v kombinovanom formáte (online pripojenie a osobné stretnutia odborníkov na regionálnej úrovni).

Účastníci pracovného stretnutia sa dohodli, že ďalšie virtuálne stretnutie sa bude konať 2. septembra 2020.

Autor/zdroj: Ing. Dominika Kováčová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.08.2020 16:35
Upravené: 12.12.2023 14:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001