Druhé virtuálne pracovné stretnutie projektových partnerov “MOBI”

20. mája 2020 sa uskutočnilo 2. Virtuálne stretnutie partnerov projektu „Moderná pohraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región“ (MOBI) realizovaného s finančnou podporou programu ENI CBC Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020.

Z dôvodu karantény v partnerských krajinách sa pracovné stretnutie uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia všetkých partnerských organizácií projektu (MOBI) z Ukrajiny, Rumunska, Slovenska a Maďarska. Stretnutie inicioval hlavný príjemca, Medzinárodné združenie inštitúcií regionálneho rozvoja „IARDI“.

Projekt „Moderná hraničná infraštruktúra – Úspešný karpatský región“ (MOBI) sa realizuje od 1. marca 2020 medzinárodným konzorciom, ktoré zahŕňa orgány regionálnej samosprávy a odborné inštitúcie, a to: Medzinárodné združenie inštitúcií regionálneho rozvoja „IARDI“ (Ukrajina) ), Szabolcs-Szatmár-Bereg župa (Maďarsko), Košický samosprávny kraj (Slovensko), Rada župy Maramureș (Rumunsko), Rada župy Satu Mare (Rumunsko) a Správa ciest v Zakarpatskej oblasti (Ukrajina).

Cieľom projektu je: vytvoriť udržateľnú platformu pre efektívnu cezhraničnú mobilitu ľudí a tovaru zlepšením dopravy a prihraničnej infraštruktúry, posilnením spolupráce medzi vládami a profesijnými organizáciami zameranými na rozvoj dopravných spojení v prihraničných oblastiach Ukrajiny, Rumunska, Slovenska a Maďarska. Projekt ráta s vypracovaním spoločného plánu mobility, ktorý bude obsahovať regionálne plány každého pohraničného regiónu v oblasti dopravy a prihraničnej infraštruktúry, rozvoja železničných služieb, medzinárodných leteckých služieb atď.

Hlavnou úlohou virtuálneho stretnutia bolo prediskutovať Akčný plán implementácie projektu, súčasný stav implementácie projektových úloh a vytvorenie efektívneho odborného prostredia. Ďalej bol predstavený Komunikačný plán projektu, modely vizualizačných materiálov v súlade s požiadavkami usmerňujúcich dokumentov ENI CBC Programu Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020 o komunikácii a vizualizácii.

Účastníci Virtuálneho stretnutia sa dohodli, že ďalšie virtuálne stretnutie sa uskutoční 24. júna 2020. Formát stretnutia závisí od epidemiologickej situácie v hraničných regiónoch, s nádejou na lepšiu situáciu a otvorenie hraníc.

Autor/zdroj: Ing. Dominika Kováčová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.05.2020 16:25
Upravené: 12.12.2023 14:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001