Projekt GoDanuBio prezentoval iniciatívu Vodných rád Košického samosprávneho kraja na informačnom Webinári hlavných partnerov projektu, organizovaného 29 marca 2022

Pri príležitosti Svetového dňa Vody, ktorý si pripomíname 22. marca, bola v rámci implementácie projektu GoDanuBio odštartovaná séria stretnutí členov Vodných rád Košického samosprávneho kraja, ktoré sú súčasťou Programu obnovy krajiny, a to vo všetkých regiónoch v kraji.

Ich cieľom bolo pokračovať v diskusii o zmene prístupu pri obhospodarovaní lesnej a poľnohospodársky využívanej krajiny, ako aj urbánnej krajiny  a umožniť vznik vodozádržných opatrení tak, aby podstatná časť dažďovej vody mohla byť zadržaná v krajine. Realizáciou týchto opatrení chce kraj v spolupráci s partnermi prispieť k obnoveniu procesov biodiverzity, k zvýšeniu pôdnej úrodnosti a zásob vodných zdrojov ako aj k ozdraveniu klímy.

Stretnutia sa organizovali v termíne 22.3. -28.3.2022, ktorých spoločným menovateľom bolo:

  • zorganizovať 3 stretnutia, ktoré podporia iniciatívu participatívneho riadenia smerom ku klimaticky neutrálnej a zelenej komunite,
  • prehlbovanie miestnych/regionálnych ekosystémov a podporovanie ich potenciálu,
  • upevnenie vzťahov s miestnymi/regionálnymi partnermi,
  • vytváranie nových nápadov/iniciatív/projektov v regióne.

Členovia Vodných rád v prvom informačnom stretnutí, ktoré bolo venovanému Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS) diskutovali na tému potreby komunikovania potrieb regiónu prostredníctvom využívania Zásobníku projektových zámerov, ktorý je kľúčovým nástrojom participatívneho riadenia.

Účastníkom bol význam tohto konceptu predstavený v prehľadnej a zjednodušenej forme, v záujme podporenia ich iniciatívy tento dokument neustále napĺňať konkrétnymi požiadavkami miest a obcí.

Predmetom stretnutí bolo konkretizovať definované zámery regiónu do konkrétnych projektových zámerov - so zameraním na zabezpečenie vodozádržných opatrení v mestách a obciach, vzhľadom na alarmujúcu situáciu spojenú s vysychaním krajiny. Diskusia sa v rámci stretnutia orientovala aj na problémy, s ktorými sa členovia Vodných rád stretávajú a to konkrétne situácia nevysporiadaných pozemkov, na ktorých by bolo možné realizovať konkrétne opatrenia. Tento proces značne komplikuje a predlžuje realizáciu opatrení, ktoré by inak bolo možné zabezpečiť veľmi jednoducho. V tejto súvislosti chýba systémové riešenie k dlhodobo pretrvávajúcemu problému.

Počas stretnutí prirodzene vzišla potreba vzniku iniciatívy, ktorá bude otvorene komunikovať požiadavky regiónov smerom ku kompetentným napriek pretrvávajúcej nedôvere v dosiahnutie uspokojujúceho výsledku. Diskutujúci boli zo strany prednášajúceho povzbudzovaní k vytvoreniu aktívnej iniciatívy, ktorá bude na pravidelnej báze reflektovať požiadavky ľudí „z praxe“ smerom ku kompetentným orgánom.

Členovia Vodných rád naprieč regiónmi počas stretnutí poukázali na absenciu systémových riešení, nefunkčnú medzirezortnú spoluprácu, slabú informovanosť a potrebu získavania spätnej väzby. V tejto súvislosti bola diskutujúcim navrhnutá potreba inštitucionalizácie Vodných rád, ktoré majú potenciál stať sa poradným orgánom reflektujúcim potreby regiónu v zmysle participatívneho riadenia.

Ukončením pomyselnej oslavy Týždňa Vody bolo stretnutie partnerov projektu GoDanuBio, ktoré sa uskutočnilo 29.3.2022 za účasti najdôležitejších zainteresovaných strán v oblasti obehových ekosystémov biohospodárstva v našom regióne – za účelom spoluvytvárania budúcich stratégií na zvýšenie atraktívnosti vidieckych oblastí na základe procesov biohospodárstva.

Súčasťou projektového stretnutia boli odborné prezentácie významných osobností regiónov v oblasti biohospodárstva a zelených tém: Pri tejto príležitosti sme partnerom projektu GoDanuBio mali možnosť odprezentovať Program obnovy krajiny Košického samosprávneho kraja slovami p. Ing. Michala Kravčíka, ktorý bol hlavným partnerom považovaný za významný príklad dobrej praxe, potrebný odkomunikovať kompetentným stakeholderom dunajského regiónu.

Zoznam vybraných tém stretnutia 19tich projektových partnerov dunajského regiónu 29.3.2022:

  • Potraviny pre Zem (Irena Sabeva, Food for Earth initiative -  Bulharsko)
  • Program obnovy krajiny (Ing. Michal Kravčík – Slovenská republika)
  • Združenie pre biohospodárstvo Juh (Eva Cudlinova, University of South Bohemia České Budejovice)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.03.2022 08:20
Upravené: 01.04.2022 08:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001