Košický samosprávny kraj prispel k vytvoreniu Brožúry osvedčených príkladov dobrej praxe v biohospodárstve – v rámci implementácie projektu GoDanuBio

Implementácia projektu GoDanuBio - „Participatívne ekosystémy na podporu revitalizácie spolupráce medzi vidiekom a mestom prostredníctvom riadenia Dunajského obehového biohospodárstva” so sebou prináša viaceré inšpiratívne aktivity, do ktorých sú zapojení všetci projektoví partneri.

Prvá polovica úspešnej implementácie projektu GoDanuBio so sebou priniesla konkrétny výstup – a teda identifikáciu nedostatkov a silných stránok obehového biohospodárstva naprieč všetkými regiónmi dunajského makroregiónu.

Projektoví partneri identifikovali osvedčené postupy/projekty/iniciatívy a podnikateľské modely, ktoré už existujú v jednotlivých regiónoch zapojených do projektovej implementácie.
Celkové zobrazenie doplnkového prehľadu silných a slabých stránok jednotlivých regiónov takto dopomohli k vytvoreniu užitočného prehľadu, umožňujúceho zdieľanie mnohých inšpirácií pre projektových partnerov.

Najlepšie postupy budú motivovať zainteresované strany a regionálnu správu k aktívnemu zapojeniu obehového biohospodárstva tým, že ukážu životaschopnosť budúcich riešení.

Partneri projektu tak spoločne vytvorili Brožúru osvedčených príkladov dobrej praxe, ktorá je prehľadnou pomôckou k poukázaniu na to, čo v zahraničí, ale aj na území Slovenskej republiky funguje.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.01.2022 17:40
Upravené: 18.02.2022 17:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001