Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v KSK na roky 2006 - 2013

Tento dokument je nástrojom systémového riadenia rozvoja ľudských zdrojov (RĽZ) a tiež určitým ukazovateľom smerov pre všetky aktivity v regióne v oblasti RĽZ. Identifikuje prioritné smery RĽZ, v ktorých sa odrážajú špecifická Košického samosprávneho kraja.

Akceptáciou a tiež kvalitnou a efektívnou implementáciou Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v Košickom samosprávnom kraji (KSK) na roky 2006 – 2013 bude:

  • zlepšené plánovanie a RĽZ v existujúcich organizáciách,
  • zlepšené prepojenie medzi vzdelaním a trhom práce,
  • efektívnejšia podpora trhu práce,
  • zabezpečenie prístupu k práci, tréningom a vzdelaniu pre znevýhodnené skupiny ľudí ako sú dlhodobo nezamestnaní, absolventi, ženy po materskej dovolenke, invalidi, a pod.

Proces prípravy Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v Košickom samosprávnom kraji (KSK) na roky 2006 – 2013 bol financovaný z programu PHARE, v rámci implementácie projektu Príprava strategických akčných plánov a budovanie partnerstva na regionálnej, sub-regionálnej a miestnej úrovni.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.12.2012 14:22
Upravené: 08.11.2022 09:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001