Workshop o možnostiach financovania energetických projektov

Problematika energií, osobitne energetických úspor a využívania obnoviteľných zdrojov energie, je v súčasnosti veľmi aktuálna. Súvisí to jednak s opatreniami na elimináciu globálnych klimatických zmien, ale aj so zvyšovaním energetickej bezpečnosti regiónov.

Košický samosprávny kraj v spolupráci s Europe Direct Košice a so spoločnosťou CityEnergy s.r.o., Košice usporiadal 21. júna 2018 workshop, zameraný na najcitlivejšiu stránku realizácie projektov energetickej efektívnosti – na možnosti ich financovania. Podujatie s názvom „Riešenia pre samosprávu v oblasti opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov a využívania obnoviteľných zdrojov energie“ sa uskutočnilo pod záštitou Rastislava Trnku, predsedu Košického samosprávneho kraja, ktorý ho aj príhovorom otvoril. Workshop bol súčasťou kampane „Energy Days 2018“, ktorú vyhlásila Európska komisia. Konal sa v priestoroch košického hotela Yasmin a bol určený predovšetkým pre zástupcov lokálnej samosprávy Košického kraja, najmä tých, ktoré sa zapojili do programu technickej pomoci ELENA.  Viac než 60 účastníkov workshopu si so záujmom vypočulo informácie zástupcu Európskej investičnej banky o programe technickej pomoci ELENA, ďalších odborníkov o skúsenostiach s uplatňovaním energetického manažmentu v samosprávnom sektore a o možnostiach financovania energetických projektov formou garantovaných energetických služieb (EPC), o využívaní zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a o najnovších výzvach v rámci fondov Európskej únie.  

Po ukončení bloku prednášok sa uskutočnila diskusia, v rámci ktorej rezonovala najmä téma EPC – financovania projektov z dosiahnutých úspor energie, ktoré sú nezávislé od zdrojov Európskej únie.

Prezentácie, ktoré boli na workshope použité, je možné si stiahnuť zo stránky KSK:

Autor/zdroj: RNDr. Milan Husár
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 13.07.2018 08:00
Upravené: 28.12.2021 11:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001