Rozhýbaný kraj v Participácii

Košický samosprávny kraj je od januára 2022 súčasťou národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 2,  ktorý je realizovaný pod záštitou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Jedným z hlavných cieľov tohto projektu, je budovanie odborných - personálných  kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík, s dôrazom na zvýšenie miery zapájania verejnosti, štandardizáciu postupov a optimalizáciu riadenia participatívnych procesov v prostredí vyššieho územného celku.  

Na Úrade KSK preto pôsobí tím troch koordinátoriek participácie, ktoré prešli odbornými školeniami a workshopmi. Nadobudnuté praktické vedomosti o dizajne (etapách) participatívných procesov, facilitácii rôzných stretnutí, moderovaní, tvorbe databáz cieľových skupín či technickej príprave konferencii  v roku 2023 reálne využívajú pri jednotlivých participatívných politikách, ktoré  momentálne prebiehajú.

Na Úrade Košického samosprávneho kraja, bolo identifikovaných niekoľko projektov pri príprave ktorých sú uplatnené participatívne postupy s aktívnym zapojením cieľových skupín tzv. stakeholderov.

Pre rok 2023 sú to tieto participatívne procesy:

  1. Podpora pohybových aktivít u študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
  2. Rozvoj publika – divák ako súčasť divadelnej komunity
  3. Dáta v priestore - Geoportál KSK
  4. Platforma „Dotvor sa“

 

Každý z týchto procesov vám predstavíme osobitne, v ďalších vydania newslettra.

Viac o participácii na Úrade KSK sa dozviete na Participácia a regionálna územná samospráva - VUCKE


 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.08.2023 08:04
Upravené: 25.01.2024 10:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001