Osobnosti - posledný týždeň na predkladanie projektov

Už len do piatku 12. februára je otvorená dotačná výzva, ktorú vyhlásil Košický samosprávny kraj prostredníctvom programu Terra Incognita na projekty realizované v roku 2016 nazvanú Po stopách osobností Košického kraja. Aj v tejto výzve je poskytnutie pomoci zamerané na posilnenie duchovných a kultúrnych hodnôt, tentoraz prostredníctvom rozvoja zážitkovej turistiky a vytvorením udržateľnej ponuky produktov kultúrneho cestovného ruchu. Výzva sa sústreďuje na históriu kraja a jeho osobnosti. Podporuje tvorbu produktov, ktoré približujú osobnosti kraja s vplyvom na dejiny Slovenska a Európy.

Cieľom tejto výzvy je predstaviť známe osobnosti, ktoré sa narodili, žili, pôsobili alebo v súčasnosti žijú a pôsobia v Košickom kraji a pritiahnuť pozornosť návštevníkov na miesta s nimi späté. Špecifickou prioritou výzvy je dokumentovať, propagovať a popularizovať významné osobnosti a ich prostredníctvom Košický kraj.

„Projekt môže byť tiež zacielený na fiktívnu, či literárnu osobnosť, ktorá má súvis s Košickým krajom,“ prezrádza Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj, sprostredkovateľského orgánu výzvy, „Výstupom projektu má byť produkt kultúrneho cestovného ruchu zameraný na život a dielo osobnosti, viazaný a využívajúci nehnuteľný objekt, ktorý osobnosť pripomína.“

Výber osobností žiadateľmi musí zohľadniť ich význam a celkový prínos, tak, aby osobnosti reprezentovali celý kraj a nemali len lokálny význam. Rozhodovať bude originalita produktu, ako aj význam a atraktívnosť osobnosti.

Predkladanie projektov má uzávierku 12. februára 2016. Celková alokácia na výzvu predstavuje 60 000 eur a na jeden projekt je možné získať dotáciu minimálne vo výške 2 000 eur a maximálne 6 000 eur.

Výzva podporí projekty realizované na území Košického samosprávneho kraja s termínom ukončenia do 30. novembra 2016. Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom na území Košického samosprávneho kraja, ako aj organizácie, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj.

Pred spracovaním a podaním projektu sa žiadateľom odporúča preštudovať Príručku pre žiadateľa o poskytnutie dotácie a účelovo určených finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v programe Terra Incognita. Všetky informácie a dokumenty k výzve sú zverejnené na stránkach www.terraincognita.skwww.vucke.sk.

Program Terra Incognita je samostatný program Košického samosprávneho kraja iniciovaný regionálnou samosprávou na podporu kultúry a rozvoja kultúrneho cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky destinácií, produktov a služieb. Hlavnou témou programu je kultúrne dedičstvo rozložené a zachované na troch tematických cestách - Železnej, Gotickej a Vínnej.

Súvisiace dokumenty (PDF):

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 23.11.2015 10:38
Upravené: 28.12.2021 10:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001