Zapojte sa do rozvoja kraja

Obyvatelia Košického kraja dostali jedinečnú možnosť – spoločne sa zapojiť do vytvorenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) kraja na roky 2016 - 2022. Virtuálny priestor na zaslanie návrhu, či pripomienky nájdete na web stránke KSK – Zapojte sa do rozvoja kraja.

Odbor regionálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja (KSK) spracoval strategickú časť programu, ktorá navrhuje postup pri riešení dvoch najzávažnejších problémov v regionálnom rozvoji v Košickom kraji – je to stále rastúca nezamestnanosť, ktorá prevyšuje celoslovenský priemer približne o 2% a nízke mzdy, ktoré patria k najnižším nielen v rámci Európskej únie, ale aj v krajinách OECD.
„Stratégia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) navrhuje osem strategických zámerov podporovaných dvadsiatimi špecifickými cieľmi v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti na riešenie uvedených dvoch najzávažnejších problémov. A práve názory širokej verejnosti na takto vytýčenú stratégiu, námety a odporúčania na vylepšenie tejto stratégie sú pre nás veľmi dôležité a v rámci našich možností budú do stratégie zapracované. Vzhľadom na termín ukončenia spracovania PHSR neostáva veľa času na širšiu diskusiu, preto námety, návrhy, pripomienky, tipy na zlepšenie očakávame do konca októbra 2015,“ vysvetľuje Imrich Fülöp, vedúci odboru regionálneho rozvoja KSK.

Dokument PHSR však bude koncipovaný ako otvorený, to znamená, že pripomienky verejnosti zaslané aj po uvedenom termíne môžu byť do dokumentu zapracované každoročne, pri vyhodnocovaní plnenia stanovených strategických cieľov.

„Úspech alebo neúspech týchto špecifických cieľov bude závisieť od ochoty širokej verejnosti prevziať zodpovednosť za riešenie vlastných problémov do vlastných rúk v rámci svojej komunity. Uvedomujeme si náročnosť celého postupu, ale žiaľ, nenašli sme jednoduchšie a efektívnejšie riešenie problematiky. Žijeme v trhovom hospodárstve, kde sa každý musí dokázať postarať o seba sám a ak mu na to sily nestačia, musí byť schopný sa dobrovoľne združovať do záujmových skupín, ktoré dokážu ovplyvniť rozhodnutia vedení spoločností alebo predstaviteľov politickej moci v prospech cieľov záujmovej skupiny. V demokratických krajinách je totiž základným predpokladom presadenia svojich záujmov schopnosť dobrovoľne sa združovať,“ uzatvára Imrich Fülöp.

Vaše otázky a návrhy posielajte sem: Zapojte sa do rozvoja kraja

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 09.10.2015 08:00
Upravené: 28.12.2021 10:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001