Infotour

Projekt Infotour rieši značenie kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách po tematických trasách.

V rámci projektu bolo k 48 vybraným kultúrnym a turistickým cieľom na území Košického samosprávneho kraja vyrobené a osadené zvislé dopravné značenie. Na cestách I., II. a III. triedy a na rýchlostných cestách bolo osadených spolu 121 návestných tabúľ a 184 smerových tabúľ. Ďalej boli v 32 obciach a mestách na území kraja osadené priestorové informačné tabule.

Cieľom projektu bolo zvýšiť úroveň rozvoja cezhraničného cestovného ruchu a spojiť európske kultúrne cesty – predovšetkým Gotickú, Vínnu a Železnú - prostredníctvom spolupráce dvoch partnerských regiónov a spoločného informačného systému. Realizoval ho Košický samosprávny kraj v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013. Vedúcim partnerom v projekte bol Košický samosprávny kraj a partnerom projektu spoločnosť Kulcs tour Kft., založená partnerskou maďarskou župou Borsód – Abaúj – Zemplén. Celkový rozpočet projektu bol 380 886 eur, z toho hlavný partner Košický samosprávny kraj získal 217 420 eur a cezhraničný partner 163 466 eur.

Výsledkom má byť zlepšenie informovanosti návštevníkov o turistických cieľoch na území regiónu. V nadväznosti na to dôjde k zvýšeniu počtu turistov a následne by sa to malo prejaviť aj vo zvýšenom dopyte po doplnkových službách súvisiacich s cestovným ruchom. V súlade s legislatívou sú návestné a smerové tabule v slovenskom jazyku, ich súčasťou sú medzinárodne uznávané piktogramy, ktoré pomáhajú pri orientácii návštevníkom z akejkoľvek časti sveta.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 31.05.2013 11:27
Upravené: 11.09.2013 15:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001