Mediavel

V modernom múzeu už nestačia expozície s vitrínami a pasívnym prístupom k návštevníkovi, ktorý chce nie len vidieť, ale aj zažiť. Cieľom projektu Mediavel je preto vytvoriť inovatívne expozície v múzeách a zmapovať existujúci potenciál a atraktivity na trasách kultúrneho a priemyselného dedičstva. Cestovný ruch predstavuje významnú súčasť národného hospodárstva, udržuje a vytvára pracovné miesta, odďaľuje vyľudňovanie vidieka, generuje dodatočné príjmy a je pomerne diverzifikovaným zdrojom zamestnanosti. Významnú úlohu v oblasti cestovného ruchu plnia samotné ľudské zdroje, ľudia pracujúci v tejto oblasti musia byť kompetentní. Základom je preto vzdelanostný kapitál jednotlivca. Dôležitou súčasťou projektu preto bolo aj vzdelávanie miestnych aktérov.

Vzdelávanie sa zameralo na zvyšovanie kompetencií aktérov v cestovnom ruchu na oboch stranách hranice, a to najmä na:

  • komunikačné kompetencie
  • kooperačné kompetencie
  • spoločenské kompetencie na úrovni EÚ, štátu, regiónu, obce
  • odborné kompetencie v súvislosti s cestovným ruchom a projektovým manažmentom

V štyroch múzeách na území Košického kraja sa podarilo prostredníctvom Mediavelu oživiť expozície a vdýchnuť im modernejšiu a pútavejšiu podobu:

  • Banské múzeum v Rožňave má na nádvorí zrekonštruovanú banskú lokomotívu a dva vozne, ktoré po nových koľajniciach povozia hlavne najmenších návštevníkov, pribudli aj nové informačné panely do expozície o baníckej a hutníckej minulosti.
  • Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi mohlo zrekonštruovať toalety v expozícii v Markušovciach a osvetlenie v tamojšom parku. Kaštieľ v Markušovciach a letohrádok Dardanely sú pre turistov mimoriadne zaujímavé ciele. Expozície ozvláštnili repliky historických kostýmov, ktoré sa dajú použiť ako exponáty, ale pri podujatiach ich budú sprievodcovia používať aj ako odev. Pribudlo prenosné pódium, skladacie stoličky, stany, altánky, záhradné sedacie súpravy a drevené exteriérové repliky hudobných nástrojov, čo výrazne rozšíri možnosť pripravovať v sezóne lákavé podujatia v atraktívnom parku.
  • V Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove sa chystajú na inscenovanie divadelných scén, netradičné sprevádzanie po múzeu, či pasovanie rytiera zlatého tokajského strapca. K zátemiu patrí i nové prenosné pódium, stoličky, kostýmy, rekvizity, audiosúprava a osvetľovacie zariadenia. Múzeum a Kultúrne centrum je vstupnou bránou do Tokajskej oblasti, preto spojenie s históriou pestovania a výroby vína patrí medzi jeho kľúčové aktivity.
  • Zemplínske múzeum v Michalovciach ponúkne vďaka Mediavelu atraktívnejšiu vinohradnícku expozíciu. Rekonštruovali sa pivničné priestory múzea, vznikla vínna pivnica s vinotékou, chladiacimi zariadeniami a novým nábytkom. V stredovekých priestoroch pivnice s gotickými prvkami boli vyčlenené priestory na organizovanie ukážok stredovekého stolovania. Múzeum dalo vyrobiť repliky dobového nábytku a zbraní i repliky kostýmov pre účinkujúcich a hostí. Na tvorivých dielňach budú môcť pracovať s množstvom nového materiálu hrnčiari, maliari, modelári Zároveň múzeum získalo zbierku ďalekohľadov a mikroskopov.

Projekt Mediavel - Cesty dedičstva a stratégia oživenia muzeálnych expozícií sa realizoval vďaka Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013. Celkové oprávnené náklady boli vo výške 394 840€

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Veronika Bertová
Vytvorené: 31.05.2013 14:17
Upravené: 09.04.2020 10:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001