Spolupráca KSK a Mesta Košice

Spolupráca Košického samosprávneho kraja s mestom Košice pri riešení spoločných úsekov ciest II. a III. triedy

A.    III/3410 Heringeš od križovatky s I/19, po hr. okr. KE/KS,
B.    III/3416 Valaliky od križovatky s I/17 po hr. okr. KE/KS,
C.    III/3401 Ľudvíkov Dvor – Haniska od križ. s R2 po hr. okr. KE/KS,
D.    III/3400 Šaca – Veľká Ida od križovatky s I/16 po hr. okr. KE/KS,
E.    III/3390 Kostolianska cesta od križ. s III/3391 po hr. okr. KE/KS.
 Dňa 25. marca 2022 bola podpísaná Zmluva č. 188/9/2022/44 o združení finančných prostriedkov a podmienkach medzikomunitnej spolupráce medzi Košickým samosprávnym krajom, mestom Košice a Obcou Košická Polianka.
Zmluva je zverejnená tu.
Predmetom zmluvy je združenie finančných prostriedkov zmluvných strán a dojednanie podmienok medzikomunitnej spolupráce na účely uskutočnenia stavebnej úpravy cestného úseku v katastrálnom území Košická Polianka, vrátane vozovky na moste cez rieku Torysa pred obcou Košická Polianka, ktorý je umiestnený na tomto cestnom úseku. 
Mapa s vyznačením cestného úseku v k. ú. Košická Polianka zelenou farbou:

Autor/zdroj: Ing. Peter Restei
Zverejnil: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Vytvorené: 03.06.2019 11:25
Upravené: 25.08.2022 10:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001