Cesty na území KSK

Košický samosprávny kraj je od 1.1.2004 vlastníkom ciest II. a III. triedy na svojom území okrem prejazdných úsekov cez mesto Košice a cez colné priestory. Spolu to predstavuje 573 km ciest II. triedy a 1382,29 km ciest III. triedy, ako aj 658 mostných objektov. KSK zabezpečuje plánovanie, prípravu a modernizáciu cestnej siete. Za účelom správy ciest, ich bežnej a zimnej údržby, bola zriadená príspevková organizácia Správa ciest KSK.

Diaľnice a ich privádzače
Vlastník cesty
- štát - Národná diaľničná spoločnosť a. s.
Správca cesty - Národná diaľničná spoločnosť a. s.
ww-w.ndsas.sk


Cesty I. triedy 
Vlastník cesty - štát
Správca cesty - Slovenská správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť a. s.
www.ssc.sk

Cesty II. a III. triedy
Vlastník cesty -
samosprávny kraj
Správca cesty - Správa ciest Košického samosprávneho kraja
www.scksk.sk


Cesty II. a III. triedy na území mesta Košice
Vlastník cesty  - Mesto Košice
Správca cesty - Magistrát mesta Košice

Miestne komunikácie
Vlastník cesty - Obec
Správca cesty - Obec
 

Mapa cestnej infraštruktúry Košického kraja

Autor/zdroj: Ing. Peter Restei
Zverejnil: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Vytvorené: 03.06.2019 11:48
Upravené: 08.01.2021 14:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról