Cesty na území KSK

Košický samosprávny kraj je od 1.1.2004 vlastníkom ciest II. a III. triedy na svojom území okrem prejazdných úsekov cez mesto Košice a cez colné priestory.
Spolu to predstavuje 557,944  km ciest II. triedy a 1 372,076 km ciest III. triedy, ako aj 660 mostných objektov.
KSK zabezpečuje plánovanie, prípravu a modernizáciu cestnej siete. Za účelom správy ciest, ich bežnej a zimnej údržby, bola zriadená príspevková organizácia Správa ciest KSK.

Diaľnice a rýchlostné cesty
Vlastník cesty
- štát - Národná diaľničná spoločnosť a. s.
Správca cesty - Národná diaľničná spoločnosť a. s. www.ndsas.sk
Cestný správny orgán - Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Cesty I. triedy 
Vlastník cesty
- štát
Správca cesty - Slovenská správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť a. s. www.ssc.sk
Cestný správny orgán - Okresný úrad v sídle kraja

Cesty II. a III. triedy
Vlastník cesty
- Košický samosprávny kraj
Správca cesty - Správa ciest Košického samosprávneho kraja www.scksk.sk
Cestný správny orgán - Okresné úrady Košice okolie, Spišská Nová Ves, Rožňava, Trebišov, Michalovce

Cesty II. a III. triedy na území mesta Košice
Vlastník cesty
- Mesto Košice
Správca cesty - Magistrát mesta Košice www.kosice.sk
Cestný správny orgán - Okresný úrad Košice

Miestne cesty
Vlastník cesty
- mestá a obce
Správca cesty - mestá a obce
Cestný správny orgán - mestá a obce

Mapa cestnej infraštruktúry Košického krajaAutor/zdroj: Ing. Peter Restei
Zverejnil: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Vytvorené: 03.06.2019 11:48
Upravené: 28.03.2022 09:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001