IDS Východ, s.r.o.


Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 253/2019 zo dňa 26. augusta 2019 a uznesením Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 284/2019 zo dňa 26. augusta 2019 bolo schválené založenie obchodnej spoločnosti IDS Východ, s.r.o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického kraja a Prešovského kraja, ktorej spoločníkmi sú Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj.

Spoločnosť IDS Východ, s.r.o. bola dňa 8. 10. 2019 zapísaná  do Obchodného registra Slovenskej republiky. Obchodná spoločnosť IDS Východ, s.r.o. bola založená predovšetkým za účelom organizovania systému verejnej osobnej dopravy po dopravnej aj tarifnej stránke, na zabezpečenie dopravnej obsluhy vo verejnom záujme, prípravy podkladov pre uzatváranie zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme s dopravcami, kontroly plnenia zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme medzi objednávateľmi a dopravcami, koordinácie činností jednotlivých účastníkov IDS v záujme efektívneho budovania, rozvoja a prevádzkovania IDS a zabezpečovanie dostatočnej mobility obyvateľstva v zmysle zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme, a to najmä pri dochádzke do škôl a zamestnaní a návrhu integrovaných cestovných poriadkov na území východného Slovenska.

Obchodná spoločnosť IDS Východ, s.r.o. má sídlo na Turgenevovej ulici č. 36 v Košiciach. Vzhľadom na skutočnosť, že budova na Turgenevovej ulici v Košiciach je v súčasnosti v zlom technickom stave a je nevyhnutná jej rekonštrukcia, obchodná spoločnosť IDS Východ, s.r.o. bude mať prevádzku spoločnosti na Strojárenskej ulici č. 3.

Kontakty IDS Východ s.r.o.

Internetová stránka: https://idsvychod.sk/
Telefonický kontakt: +421 55 304 97 86
Mailový kontakt: info@idsvychod.sk

Mapa IDs Východ - Strojárenská 3

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Vytvorené: 04.11.2019 12:10
Upravené: 17.09.2020 08:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról