Mikroregionálne združenia

Okres Trebišov

 • Združenie prihraničných obcí pre VKČOV (Brezina, Kazimír, Lastovce, Luhyňa, Michaľany, Veľaty) OcÚ, Hlavná 306, 07614 Michaľany, tel. +421/56/670 22 42, obeclastovce@mail.t-com.sk
 • Združenie Tokajských obcí (Bara, Borša, Čerhov, Černochov, Ladmovce, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Veľká Tŕňa, Viničky, Zemplín), OcÚ, 076 81 Čerhov 110, tel. +421/56/679 32 22, obeccerhov@zoznam.sk
 • Mikroregión Tarbucka (Klin nad Bodrogom, Malý Kamenec, Streda nad Bodrogom, Veľký Kamenec), OcÚ, 076 36 Veľký Kamenec, tel. +421/56/ 637 72 11, obec.m.kamenec@stonline.sk
 • Burod - združenie obcí , (Malý Horeš, Pribeník, Strážne, Svätuše, Veľký Horeš), 076 52 Veľký Horeš, tel. +421/56/ 639 72 12, obecsvatuse@stonline.sk
 • Trojhraničie - združenie obcí (Veľké Trakany, Bačka, Biel, Boťany, Čierna, Čierna nad Tisou, Dobrá, Leles, Malé Trakany), 076 42 Veľké Trakany, Rákocziho 419, tel. +421/56/ 635 51 29, ou.vel.tr.@stonline.sk
 • Mikroregión Ticce - združenie obcí (Boľ, Poľany, Rad, Soľnička, Svätá Mária, Svinice, Vojka, Zatín), OcÚ, Hlavná 241/45, 076 53 Boľ, tel. +421/56/ 639 27 41, ocuzatin@stonline.sk
 • Regionálne združenie CR v okrese Trebišov (Sečovce, Parchovany, Trebišov), 075 01 Trebišov, tel. +421/56/ 672 26 65, primator@trebisov.sk
 • Združenie obcí ROVINA (Brehov, Cejkov, Hraň, Hrčel, Kašov, Novosad, Sirník, Zemplínske Jastrabie, Zemplínsky Branč), OcÚ, Hlavná 27 076 04 Zemplínske Jastrabie, tel. +421/56/668 19 90-1, ocujastr@stonline.sk
 • Združenie obcí Sečovce a okolie (Bačkov, Dargov, Dvorianky, Hriadky, Kravany, Malé Ozorovce, Parchovany, Plechotice, Sečovce, Stankovce, Trnávka, Veľké Ozorovce, Vojčice, Zbehňov, Zemplínska Teplica), MsÚ 078 01 Sečovce, tel. +421/56/ 678 25 25, secovce@stonline.sk

Okres Rožňava

 • Občianske združenie MR Domica (Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Kečovo, Kunova Teplica, Meliata, Pašková, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Silická, Jablonica, Slavec), OcÚ 049 11 Plešivec, Čs.armády 1, tel. +421/58/ 792 11 35, obec_plesivec@stonline.sk
 • Združenie na rozvoj turizmu v mikroregióne Dobšiná (Dedinky, Dobšiná, Gočovo, Mlynky, Nižná Slaná, Rejdová, Stratená, Vlachovo, Vyšná Slaná), MsÚ, 049 25 Dobšiná, SNP 554, tel. +421/58/ 794 12 02, dobsina@dobsina.sk
 • Mikroregión Štítnická dolina (Brdárka, Čierna Lehota, Gočaltovo, Hanková, Honce, Koceľovce, Kunova Teplica, Ochtiná, Markuška, Pašková, Petrovo, Rochovce, Roštár, Rozložná, Rožňavské Bystré, Slavoška, Savošovce, Štítnik), OcÚ, 049 36 Slavošovce 113, tel. +421/58/ 788 26 00, ou@slavosovce.sk
 • Združenie obcí MR Čremošná (Bôrka, Brzotín, Jovice, Kováčová, Kružná, Lúčka), OcÚ, 049 42 Lipovník, tel. +421/58/ 788 31 11, obec.lipovnik@stonline.sk

Okres Michalovce

 • Záujmové združenie spoločenstva obcí mikroregiónu Juh Šíravy (Hažín, Hnojné, Lúčky, Závadka), OcÚ Hažín 172,072 34 Zalužice, tel. +421/56/647 12 87, hazin@lekosonline.sk
 • Mikroregión Poondavie (Horovce, Lesné, Moravany, Nacina Ves, Petrovce nad Laborcom, Poruba nad Vihorlatom, Pozdišovce, Pusté Čemerné, Staré, Strážske, Suché, Šamudovce, Trnava, pri Laborci, Tušice, Vinné, Vôľa, Zbudza), OcÚ, 072 02 Tušická Nová Ves, tel. +421/56/649 57 11, outusicka@stonline.sk
 • Združ. pre rozvoj turizmu v mikroregióne Koromľa (Husák, Koromľa, Orechová, Petrovce, Porúbka, Priekopa, Tibava, Vojnatina, Vyšné Nemecké, Krčava, Záhor), OcÚ Koromľa 172, 072 62 Koromľa, tel. +421/56/659 34 17, koromla@lekosonline.sk
 • Združenie obcí mikroregión BOROLO (Inovce, Podhoroď, Beňatina, Ruská Bystrá, Ruský Hrabovec, Koňuš, Choňkovce, Hlivištia, Baškovce), OcÚ Inovce 28, 072 64 Podhoroď, tel. +421/56/658 25 14, inovce@inovce.sk
 • Mikroregión OKNA (Jasenov, Remetské Hámre, Ruskovce, Úbrež, Vyšná Rybnica, Vyšné Remety), OcÚ Vyšné Remety 112, tel. +421/56/659 52 39, mikrookna@szm.sk

Okres Spišská Nová Ves

 • Záujmové združenie obcí Slovenský raj (Letanovce, Mlynky, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Tomášovce), Nám. M. Pajdušáka č.50/1341, 053 11 Smižany, tel. +421/53/443 14 83, smizanyocu@rup.sk
 • Mikroregión MILOJ SPIŠ (Danišovce, Hincovce, Chrasť nad Hornádom, Jamník, Lieskovany, Matejovce nad Hornádom, Odorín, Olcnava, Vítkovice), 053 22 Odorín 226, tel. +421/53/446 19 54, obecodorin@stonline.sk
 • Mikroregión Slovenský raj (Arnutovce, Betlanovce, Dedinky, Hraušice, Hranovnica, Letanovce, Mlynky, Spišské Tomášovce, Stratená, Vernár, Vydrník, Spišská Nová Ves, Hnilec, Smižany) OcÚ, Hlavná 171/46, 053 15 Hrabušice, tel. +421905 7405 23, hrabusice@stonline.sk
 • Združenie pre rozvoj mikroregiónu Krompachy a okolie, MsÚ, nám. Slobody 1, 053 42 Krompachy, tel. +42153/419 22 11, krompachy@krompachy.sk

Okres Gelnica

 • Mikroregión Dolný Spiš (Gelnica, Helcmanovce, Henclová, Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Kojšov, Margecany Mníšek nad Hnilcom, Nálepkovo, Prakovce, Richnava, Smolnícka, Huta, Smolník, Stará Voda, Švedlár, Uhorná, Veľký Folkmár, Závadka, Žakarovce), OcÚ, Obchodná 7, 055 01 Margecany, tel. +421/53/479 92 39, margecany@stonline.sk

Okres Košice-okolie

 • Združenie obcí Mikroregión Hornád (Geča, Gyňov, Kokšov-Bakša, Nižná Huta, Nižná Myšľa, Sokoľany, Vyšná Hutka, Vyšná Myšľa, Belža), OcÚ, 044 13 Valaliky, Poľná 8, tel. +421/55/699 98 04, obec@valaliky.sk
 • Združenie obcí Olšavský mikroregión (Blažice, Boliarov, Bunetice, Čakanovce, Čižatice, Ďurďošík, Herľany, Kecerovce, Kecerovský Lipovec, Košický Klečenov, Mudrovce, Nižná Kamenice, Olšovany, Opiná, Rankovce, Ruskov, Svinica, Trsťany, Vtáčkovce, Vyšná Kamenica, Vyšný Čaj), OcÚ Ďurkov 274, 044 19 Ruskov, tel. +421/55/ 696 55 54, obecdurkov@stonline.sk
 • Združenie EKO-TERM-TURIST (Ďurkov, Olšovany Svinica), OcÚ, Ondrej Valik, 044 19 Ďurkov, tel. +421/55/696 55 54, obecdurkov@stonline.sk
 • Mikroregión Ružín (Družstevná pri Hornáde, Košická Belá, Kostoľany nad Hornádom, Kysak, Opátka, Malá Lodina, Obišovce, Sokoľ, Trebejov), OcÚ Kysak 146, 044 81 Kysak, tel. +421/55/729 05 91, kysak@kysak.sk
 • Mikroregión Slanský (Kalša, Nižný Čaj, Nový Salaš, Rákoš, Slančík, Bohdanovce, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto), OcÚ, Hlavná 81, 044 17 Slanec, tel. +421/55/696 85 95, obec@slanec.sk
 • Mikroregión Toryský (Budimír, Hrašovík, Chrastné, Košická, Polianka, Beniakovce, Košické Oľšany, Kráľovce, Nová Polhora, Ploské, Vajkovce, Rozhanovce, Sady nad Torysou), OcÚ Beniakovce 44, 044 42 Rozhanovce, tel. +421/55/695 01 83, milan.rabatin@zoznam.sk
 • Združenie miest a obcí údolia Bodvy (Buzica, Cestice, Čečejovce, Debraď, Drienovec, Dvorníky-Včeláre, Hačava, Hrhov, Hosťovce, Háj, Chorváty, Janík, Komárovce, Mokrance, Moldava nad Bodvou, Nižný Lánec, Péder, Paňovce, Perín-Chým, Rešica, Turňa nad Bodvou, Turnianska Nová Ves, Veľká Ida, Zádiel, Zádielske Dvorníky, Žarnov), MsÚ, Školská 2, 045 01 Moldava n/B., tel. +421/55/460 20 07, zmoub@dodo.sk, zacharias@moldava.sk
 • RZMO Rudohoria (Bakša, Bukovec, Hodkovce, Hýľov, Jasov, Malá Ida, Medzev, Nižný Klátov, Nováčany, Poproč, Rudník, Šemša, Štós, Vyšný Klátov, Vyšný Medzev, Zlatá Idka), OcÚ, Školská 2,044 24 Poproč, tel. +421/55/466 44 16, ocupoproc@ke.telecom.sk
 • Združenie obcí Zádielska Tiesňava (Bôrka, Dvorníky-Včeláre, Hačava, Háj, Hrhov, Hosťovce, Chorváty, Turňa nad Bodvou, Turnianska Nová Ves, Zádiel, Žarnov), Obecný dom, 044 02 Zádiel 82, tel. +421/55/466 24 06, zadiel@zadiel.sk, spou.turna@stonline.sk
 • Združenie obcí údolia Kaňapty (Buzica, Cestice, Komárovce, Nižný Lánec, Perín-Chým, Rešica), OcÚ Komárovce 22, 044 55 Veľká Ida, tel. +421/55/466 02 01, obeckomarovce@kid.sk
 • Kecerovský mikroregión združenie obcí (Bačkovík, Boliarov, Bunetice, Čižatice, Kecerovce, Kecerovský Lipovec, Mudrovce, Opiná, Vtáčkovce), OcÚ, 044 47 Kecerovce 92, tel. +421/55/699 02 39, ocu_kecerovce@zoznam.sk
 • Miniregión Železiar (Belža, Bočiar, Haniska, Kechnec, Milhosť, Sokoľany), OcÚ Kechnec 19, 044 58 Seňa, tel. +421/55/728 25 10-11, obeckechnec@stonline.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.06.2018 08:06
Upravené: 14.06.2018 08:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001