Iné organizácie aktívne v cestovnom ruchu

Krajská organizácia cestovného ruchu

Oblastné organizácie cestovného ruchu

Združenia na podporu cestovného ruchu

  • OZ Gotická cesta, Pionierov 631/2, 048 01 Rožňava, www.gotickacesta.sk, e-mail: gotickacesta@gmail.com
  • Slovenská železná cesta, Hlavná 88, 040 01 Košice, e-mail: kunhalmi@hotmail.com, Tel.: 055 7260624
  • Tokajská vínna cesta, Dlhá 230, 076 81 Čerhov, www.tokajregion.sk, Tel.: +421 905 212 421, +421 915 999 009
  • Turnianska vínna cesta, KRASTURIST o.z., 137, 04943 Jablonov nad Turňou, krasturistoz@gmail.com, www.tvcesta.webdone.sk
  • Edutrek Slovakia, Krížom - krasom, edutrekslovakia@gmail.com, Tel: 421907 198 724, krizomkrasom.sk
  • Klaster cestovného ruchu Slanské vrchy, www.slanskevrchy.eu, info@slanskevrchy.eu

Celoštátne inštitúcie

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.06.2018 08:06
Upravené: 08.03.2024 13:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001