Krajská organizácia CR

Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Region Turizmus

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 25.6.2012 schválilo založenie Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj. Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Region Turizmus bola založená na ustanovujúcom Valnom zhromaždení dňa 30. novembra 2012.

Zakladajúcimi členmi Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Region Turizmus sú:

 • Košický samosprávny kraj
 • Oblastná organizácia cestovného ruchu SLOVENSKÝ RAJ & SPIŠ
 • Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu
 • Oblastná organizácia cestovného ruchu KOŠICE - Turizmus

               

Predmet činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Region Turizmus

 • Hlavným účelom krajskej organizácie je podpora cestovného ruchu na území svojich členov. Krajská organizácia aktívne vytvára podmienky a realizuje aktivity zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území svojich členov a chráni záujmy svojich členov.

Predmetom činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Region Turizmus je:

 • podpora a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu na území Košického samosprávneho kraja,
 • podpora činnosti svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území Košického samosprávneho kraja,
 • tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí,
 • presadzovanie spoločných záujmov svojich členov,
 • spolupráca s orgánmi Košického samosprávneho kraja,
 • podpora kultúrneho, spoločenského a športového života a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
 • organizovanie podujatí pre obyvateľov a návštevníkov,
 • poskytovanie poradensko-konzultačných služieb svojim členom,
 • presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu tak, aby sa chránilo a zachovávalo životné prostredie a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a vlastnícke práva,
 • spolupráca pri zostavovaní a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja,
 • v spolupráci s orgánmi Košického samosprávneho kraja vypracúvanie a realizácia ročného plánu aktivít krajskej organizácie,
 • vypracúvanie a schvaľovanie rozpočtu krajskej organizácie,
 • iniciovanie alebo zabezpečovanie tvorby, manažmentu a prezentácie produktov cestovného ruchu,
 • zostavovanie výročnej správy, ktorú zverejňuje na svojej internetovej stránke,
 • zriaďovanie alebo zakladanie turisticko-informačných kancelárií, vedenie evidencie turisticko-informačných kancelárií za územie Košického samosprávneho kraja,
 • podnikateľská činnosť na základe platných povolení vydaných v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • zakladanie a prevádzkovanie iných právnických osôb na realizáciu aktivít súvisiacich s naplnením hlavného účelu krajskej organizácie.

Výkonná riaditeľka: JUDr. Lenka Vargová Jurková

Adresa:
Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Region Turizmus
Bačíkova 7, 040 01 Košice, Slovakia

Telefón: +421 55 30 505 30
E-mail: info@kosiceregion.com

Web:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.02.2013 14:33
Upravené: 17.10.2022 16:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001