Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020

Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020

Predstavuje strednodobý strategický dokument pre oblasť rozvoja cestovného ruchu na území Košického kraja. Je spracovaný na základe údajov z verejne dostupných dát a informácií získaných od aktérov cestovného ruchu v kraji. Materiál navrhuje riešenia, ktoré prispejú k trvalo-udržateľnému rozvoju cestovného ruchu a môžu byť významným prínosom pre hospodársky rozvoj kraja.

Spracovanie stratégie bolo realizované prostredníctvom skupinových a individuálnych pracovných stretnutí s aktérmi cestovného ruchu, zástupcami organizácií cestovného ruchu a dotazníkovým prieskumom aktérov. Je nástrojom pre rýchlejší rozvoj cestovného ruchu a jeho prínosu pre ekonomiku, môže tvoriť základ pre podnikateľské plány a projektové zámery pre miestnych a regionálnych aktérov. Zároveň je základom pre možnosť čerpania prostriedkov z podporných finančných nástrojov EÚ a Slovenska.

Stratégia rozvoja CR v Košickom kraji do roku 2020, dokument PDF, 8,06 MB

Stratégia rozvoja cestovného ruchu Košického kraja do roku 2020 vychádza z existujúcich strategických dokumentov pre oblasť cestovného ruchu schválených Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja, a to Stratégie rozvoja cestovného ruchu v regióne NP Slovenský kras (schválená v roku 2008), Stratégie rozvoja cestovného ruchu v regióne NP Slovenský raj (schválená v roku 2009) a Stratégie rozvoja cestovného ruchu v regióne Dolný Zemplín (schválená v roku 2009).

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.08.2012 11:12
Upravené: 02.09.2022 11:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001