Stratégia rozvoja CR v regióne NP Slovenský raj

Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Národného parku Slovenský raj je vypracovaná v súlade s Novou stratégiou rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013, ktorá odporúča prijať ucelené koncepcie rozvoja cestovného ruchu na všetkých úrovniach riadenia cestovného ruchu a na úrovni samosprávnych krajov a regiónov začať so systematickou prípravou koncepčných a rozvojových dokumentov zameraných na rozvoj cestovného ruchu v obciach, cieľových mestách a regiónoch. Územie Národného parku Slovenský raj je v rámci regionalizácie cestovného ruchu Slovenskej republiky pomenované ako región Spišský a Gemerský. Základným znakom cestovného ruchu a najmä jeho produktov je ich regionálny charakter. Myslia sa tým osobitosti a zvláštnosti charakterizujúce z pohľadu cestovného ruchu daný, vymedzený región. Zo svojej úrovne Úrad Košického samosprávneho kraja na svojom území vymedzil viac takýchto z pohľadu cestovného ruchu osobitných a zvláštnych regiónov, centier cestovného ruchu. Jedným z nich je aj región Národného parku Slovenský raj. Košický samosprávny kraj považuje cestovný ruch za jedno z najperspektívnejších odvetví ekonomiky kraja. Priemysel cestovného ruchu je schopný vytvárať pracovné miesta na relatívne odlúčených miestach vidieka ako sú malé obce, významne prispievajúc tak k ich udržateľnej schopnosti, najmä mladej populácie. Stratégia rozvoja cestovného ruchu má za cieľ analyticky zhodnotiť a navrhnúť rozvoj cestovného ruchu v regióne Národného parku Slovenský raj.

Prílohy Stratégie rozvoja cestovného ruchu v regióne Národného parku Slovenský raj:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 05.06.2015 10:53
Upravené: 05.06.2015 10:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine