Zamestnanosť

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice upozorňuje na nový národný projekt „Podpora zamestnávania UoZ“ Aktivita č. 2 v zmysle ust. § 54 ods 1. písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, podľa ktorého úrad poskytne oprávnenému žiadateľovi príspevok na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania.

Informácie k podmienkam poskytovania uvedeného príspevku nájdete tu (PDF).

Bližšie informácie o projekte získate na webstránke ÚPSVaR Košice, ako aj na telefonických kontaktoch uvedených v priloženom dokumente.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 09.03.2015 12:31
Upravené: 09.03.2015 12:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001