Európa 2020

Európa 2020 je stratégiou EÚ, ktorá ma počas nasledujúceho desaťročia zabezpečiť hospodársky rast prostredníctvom inteligentného, udržateľného a inkluzívneho hospodárstva. Tieto tri vzájomne sa dopĺňajúce priority by mali pomôcť EÚ a jej členským štátom dosiahnuť vyššiu mieru zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti.

EÚ stanovila päť ambicióznych cieľov týkajúcich sa zamestnanosti, inovácií, vzdelania, sociálneho začlenenia a oblasti klímy a energetiky, ktoré by sa mali splniť do roku 2020. Tieto tri vzájomne sa dopĺňajúce priority by mali pomôcť EÚ a jej členským štátom dosiahnuť vyššiu mieru zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti.

Dokumenty

Správy

.....

Kontakty

JUDr. Daniela Szélesová
vedúca referátu riadenia a implementácie projektov
Tel: +421 55 7268 227
daniela.szelesova@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 11.06.2014 06:00
Upravené: 23.07.2014 11:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001