Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020

Stratégia programu je zameraná na posilnenie integrácie v hraničnom regióne, predovšetkým v oblastiach hospodárstva, ľudskej spolupráce, životného prostredia, ochrany prírody a dostupnosti.

Všeobecné informácie o období 2014-2020

Plánovanie nového obdobia v programe HUSK sa začalo v roku 2014 takzvaným Task Force (TF-pracovná skupiny) zasadnutím. Členovia Task Force s hlasovacím právom a pozorovatelia sú delegáti inštitúcií (ministerstvá, VÚC a regionálne organizácie) vymenovaní zodpovednými orgánmi programu z oboch krajín.

Strategické environmentálne hodnotenie (SEA)

Verejné konzultácie k správe o hodnotení strategického dokumentu a k návrhu strategického dokumentu „Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Maďarsko 2014 - 2020“

Strategické posudzovanie vplyvov na životné prostredie Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020 je plánované a vykonávané v súlade so Smernicou 2001/42/ES a jej príslušnými národnými úpravami

Na stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky môžete nájsť bližšie informácie o verejných konzultáciách k predmetnému strategickému dokumentu.

Stanoviská verejnosti k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Maďarsko 2014 - 2020“ je možné predkladať písomne najneskôr do 31. 07. 2014 na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava

e-mail: peter.lukac@enviro.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.07.2014 06:00
Upravené: 11.07.2014 15:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról