Fond malých projektov pre Východnú programovú oblasť

Hlavným cieľom Fondu malých projektov je posilniť sociálnu súdržnosť prihraničných regiónov prostredníctvom podpory spolupráce na miestnej úrovni a zlepšiť tak dlhodobú spoluprácu medzi aktérmi na oboch stranách hranice.

Fond malých projektov je implementovaný v rámci dvoch prioritných osí Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a musí prispieť k dosiahnutiu ich špecifických cieľov:

  • Prioritná os 1 – Príroda a kultúra:

Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

  • Prioritná os 4 – Podpora cezhaničnej spolupráce verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti:

Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

V rámci programu Interreg V-A  Slovenská republika – Maďarsko sú strešné projekty pre Východnú programovú oblasť implementované prostredníctvom nasledovného partnerstva:

  • EZÚS Via Carpatia s r.o.
  • Košický samosprávny kraj
  • Szechényi Programiroda Nonprofit Kft.  

Rozpočet projektov

  • PO1: 1 833 046,40 EUR

Príspevok z EFRR: 1 558 089,44 EUR

  • PO4: 5 499 139,31 EUR

Príspevok z EFRR: 4 674 268,41 EUR

Začiatok realizácie: 1. apríl 2017
Ukončenie realizácie: 31. marec 2023

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Budujeme partnerstvá

Autor/zdroj: Mgr. Lucia Syrovičová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.11.2021 14:58
Upravené: 08.11.2021 08:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról