Regionálny OP (ROP)

Hlavným cieľom Regionálneho operačného programu (ROP) je zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch.

Prioritné osi programu:

  1. Infraštruktúra vzdelávania
  2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
  3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj cestovného ruchu
  4. Regenerácia sídiel
  5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
  6. Technická pomoc

Riadiacim orgánom ROP je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 1 445 000 000 EUR. Regionálny operačný program bol schválený EK dňa 24.09.2007.

Dokumenty

Aktuálne výzvy ROP

Správy

Kontakty

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.05.2014 12:48
Upravené: 27.05.2014 14:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001