OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Cieľom operačného programu je rast zamestnanosti, sociálnej inklúzie (začleňovania) a budovanie kapacít. Vzhľadom na nízku flexibilitu a efektívnosť zamestnancov v rôznych oblastiach verejnej správy, ako aj potrebu skvalitniť tvorbu politík, budú v operačnom programe podporované aktivity smerujúce ku skvalitneniu ľudského kapitálu a aktivity orientované na kvalitnú tvorbu politík

Prioritné osi operačného programu:

  1. Podpora rastu zamestnanosti
  2. Podpora sociálnej inklúzie
  3. Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovania kapacít v regióne Bratislava
  4. Budovanie kapacít a zlepšovanie kvality verejnej správy
  5. Podpora technickej pomoci

Riadiacim orgánom operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 881 801 578 EUR. Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia bol schválený EK dňa 26.10.2007.

Dokumenty

Správy

...

Kontakty

JUDr. Daniela Szélesová
vedúca referátu Riadenie a implementácia projektov
T.č.: 055 7268 227
e-mail: daniela.szelesova@vucke.sk

Ing.Mária Kokardová
koordinátor projektov
Referát Riadenie a implementácia projektov
t.č.: 055 7268 264
e-mail:kokardova.maria@@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.05.2014 06:00
Upravené: 28.05.2014 16:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine