OP Vzdelávanie

Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti je globálnym cieľom OP Vzdelávanie. Operačný program bude prostredníctvom príspevkov zo zdrojov ESF financovať formovanie a podporu ľudského kapitálu smerom k nadobudnutiu základných zručností a kľúčových kompetencií potrebných vo vedomostnej ekonomike a pre pracovný trh.

Program má 5 prioritných osí:

  1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
  2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
  3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
  4. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
  5. Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia

Riadiacim orgánom OP Vzdelávanie je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 617 801 578 EUR. Operačný program Vzdelávanie bol schválený EK dňa 7.11.2007.

Dokumenty

Aktuálne výzvy OP Vzdelávanie

Správy

...

Kontakty

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.05.2014 06:00
Upravené: 28.05.2014 15:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine