OP Výskum a vývoj

Hlavným zameraním operačného programu je „modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl tak, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách“.

Prioritné osi programu:

  1. Infraštruktúra výskumu a vývoja
  2. Podpora výskumu a vývoja
  3. Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
  4. Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
  5. Infraštruktúra vysokých škôl

Riadiacim orgánom OP Výskum a vývoj je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 1 209 415 373 EUR. Operačný program Výskum a Vývoj bol schválený EK dňa 28.11.2007.

Dokumenty

Aktuálne výzvy OP VaV

Správy

...

Kontakty

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.05.2014 06:00
Upravené: 28.05.2014 14:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001