Riadiaci orgán a sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre OP KaHR

Riadiaci orgán je zodpovedný za riadenie operačného programu. Na základe Uznesenia vlády SR č. 832/2006 je ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast určené Ministerstvo hospodárstva SR. Koordináciou v rámci Riadiaceho orgánu je poverený útvar MH SR – Odbor riadenia Sektorového operačného programu, zriadený v rámci Sekcie podporných programov.

Riadiaci orgán OP KaHR využíva sieť existujúcich implementačných agentúr ako sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom (ďalej len „SO/RO“), ktoré sú v pôsobnosti MH SR a svojim vecným zameraním nadväzujú na opatrenia operačného programu. Úlohu SO/RO plnia nasledovné agentúry:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.06.2014 06:00
Upravené: 02.06.2014 10:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001