OP Doprava

Cieľom operačného programu je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej železničnej osobnej dopravy.

Prioritné osi programu:

  1. Železničná infraštruktúra
  2. Cestná infraštruktúra (TEN-T)
  3. Infraštruktúra intermodálnej prepravy
  4. Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov
  5. Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)
  6. Železničná verejná osobná doprava
  7. Technická pomoc

Riadiacim orgánom OP Doprava je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 3 206 904 595 EUR. Operačný program Doprava bol schválený EK dňa 13.09.2007.

Dokumenty

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.05.2014 12:58
Upravené: 28.05.2014 12:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine