Iniciatíva spoločenstva EQUAL

Jedným z nástrojov politiky zamestnanosti Európskej únie a financuje ju Európsky sociálny fond.Európsky sociálny fond je jedným z štyroch štrukturálnych fondov EÚ. Bol založený zmluvou o EHS v rámci Rímskych zmlúv 1957. Členským štátom Únie poskytuje priestor pre spoluprácu a výmenu praktických skúseností v oblasti zamestnanosti, ktoré sa vyvinuli, odskúšali a uplatňujú sa na národných úrovniach.

Cieľmi iniciatívy Equal sú podpora nových prostriedkov v boji proti všetkým formám diskriminácie a nerovnostiam v súvislosti s trhom práce prostredníctvom nadnárodnej spolupráce a primerané zohľadňovanie sociálnej a pracovnej integrácie žiadateľov o azyl.

Equal, ako súčasť stratégie Európskeho Spoločenstva pre väčšiu a kvalitnejšiu ponuku práce, má podporovať rovný prístup pre všetkých a vyvíjať nové metódy a pravidlá, ktoré by zamedzili diskriminácii na trhu pracovných príležitostí.

Equal je projektový program, čo v praxi znamená, že je založený na princípe podpory konkrétnych projektov. Tieto projekty sú uskutočňované tzv. rozvojovými partnerstvami (skupiny organizácií zainteresované a kooperujúce na projekte) a trvajú obvykle 2-3 roky.

Riadiacim orgánom pre plnenie Iniciatívy spoločenstva Equal je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Oficiálna stránka iniciatívy EQUAL, na ktorej sú zobrazované najaktuálnejšie informácie o iniciatíve, ako aj informácie o výzvach a ďalšie aktuality z tejto oblasti.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.06.2014 06:00
Upravené: 04.06.2014 15:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001