Oznamy o voľných miestach z roku 2018

20.09.2018

Referent investícií

       
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent investícií.
 
14.09.2018

Učiteľ telesnej výchovy

       
Na základe zákona č. 317/2009 Z.z., § 11a, nahlasujeme voľné pracovné miesto pre pedagogického zamestnanca: zastupovanie počas dlhodobej nemoci.
 
11.09.2018

Učiteľ biológie - chémie

       
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ SŠ aprobácia biológia / chémia s nástupom od 01.10.2018.
 
11.09.2018

Údržbár

       
Školský internát, Medická 2, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste – údržbár s nástupom od 1. 10. 2018.
 
10.09.2018

Majster odbornej výchovy - agromechanizátor, opravár

       
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, 076 51 Pribeník zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – majster odbornej výchovy pre odbor agromechanizátor, opravár na základe § 11a ods. 1 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
10.09.2018

Majster odbornej výchovy pre profesiu murár, stavbár

       
Stredná odborná škola, Kukučínova 23, Košice oznamuje, že od 01.10.2018 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu majster odbornej výchovy pre profesiu murár, stavbár na elokované pracovisko Slanec. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu určitú do 30.06.2019. Uchádzači sa môžu prihlásiť do 30. 09. 2018.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.05.2021 21:37
Upravené: 29.05.2021 21:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine