Oznamy o voľných miestach z roku 2018

18.06.2018

Školský psychológ

       
Na základe § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste.
 
18.06.2018

Majster odbornej výchovy – lesná výroba

       
Na základe § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste.
 
18.06.2018

Školský psychológ

       
Na základe § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy informáciu o voľnom pracovnom mieste: odborný zamestnanec – školský psychológ.
 
14.06.2018

Učiteľ biológie - chémie

       
Riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov: biológia - chémia, s nástupom od 1. 9. 2018.
 
14.06.2018

Učiteľ anglického jazyka

       
SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice zverejňuje informácie o voľnom pracovnom mieste na pracovnej pozícii učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov, počas zastupovania na rodičovskej dovolenke: aprobácia anglický jazyk, s nástupom od 01.09.2018.
 
14.06.2018

Učiteľ elektrotechniky, elektroniky a automatizácie

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka odborných predmetov: elektrotechnika, elektronika a automatizácia, s nástupom od 1. 9. 2018.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.05.2021 21:37
Upravené: 29.05.2021 21:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine