Školský psychológ

Na základe § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy informáciu o voľnom pracovnom mieste: odborný zamestnanec – školský psychológ.

Voľné pracovné miesto: odborný zamestnanec – školský psychológ
Úväzok: 6  hodín týždenne
Dátum nástupu: 10.09.2018
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa zamerané na psychológiu alebo štátna záverečná skúška zo psychológie v zmysle platnej legislatívy
Plat: minimálne 690.- EUR na plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť
  • životopis
  • doklady o nadobudnutí vzdelania
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontakt:
t.č.: 053/4472315
email: gymkromp@gmail.com

Záujemcovia o voľné pracovné miesto sa môžu hlásiť do 31.08.2018.

Autor/zdroj: PaedDr. Darina Dudičová, riaditeľka
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.06.2018 10:00
Upravené: 29.05.2021 21:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001