Údržbár

Školský internát, Medická 2, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste – údržbár s nástupom od 1. 10. 2018.

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené učňovské, stredoškolské vzdelanie technického zamerania
  • vodičské oprávnenie skupiny B

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť,
  • manuálna zručnosť,
  • zdravotná spôsobilosť

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania 

Platové podmienky:

  •  480.- Eur  v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z.z

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu  posielať svoju žiadosť e-mailom na adresu sekretariat@simedke.sk , poštou alebo osobne na adresu:

Školský internát
Medická 2
040 11 Košice

Autor/zdroj: Ing. Melánia Konečná, riaditeľka Školského internátu
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.09.2018 13:00
Upravené: 29.05.2021 21:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine