Učiteľ telesnej výchovy

Na základe zákona č. 317/2009 Z.z., § 11a, nahlasujeme voľné pracovné miesto pre pedagogického zamestnanca: zastupovanie počas dlhodobej nemoci.

  1. Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná odborná škola – Szakkőzépiskola, J. Kráľa, Veľké Kapušany                                                                                                                      
  2. Kategória pedag. zamestnanca: učiteľ telesnej výchovy
  3. Kvalifikačné predpoklady: VŠ II. stupňa v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z. v platnom znení
  4. Zoznam požadovaných dokladov: doklad o dosiahnutom najvyššom vzdelaní, doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov)
  5. Platové podmienky: podľa zák. č. 553/2003 Z.z. a Nariad. vlády č. 202/2017 Z.z., min. 731,50 € hrubá mzda
  6. Iné požiadavky: ovládanie maďarského jazyka – nie je podmienkou

Žiadosti prosíme zasielať do 24.9.2018.

Kontakt:
Ing. Eniko Magyarová, zástupca riaditeľa
Tel. 0566281590, 0902281585
Email: soueneag@souekapusany.edu.sk

Autor/zdroj: Ing. Eniko Magyarová, zástupca riaditeľa
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.09.2018 13:00
Upravené: 29.05.2021 21:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001