Košice Región Turizmus

Košice Región Turizmus je organizácia zaoberajúca sa destinačným manažmentom pre región Košického kraja. Orientujeme sa na marketing a rozvoj destinácie, ale aj vytváranie produktov cestovného ruchu. Za naše základné hodnoty považujeme kreatívny prístup, inovatívne riešenia a budovanie efektívnych partnerstiev. 

JUDr. Lenka Vargová Jurková
výkonná riaditeľka
Lenka Vargová Jurková sa počas štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach špecializovala na obchodné a daňové právo. Taktiež sa venovala štúdiu cudzích jazykov. Prešla viacerými pracovnými pozíciami. Bola referentkou pre zahraničné vzťahy so zameraním na francúzsky hovoriace trhy aj právničkou. Viac ako tri roky bola vedúcou regionálneho zastúpenia v Bruseli a pod jej agendu spadala cezhraničná politika, integrácia i diplomacia. Po návrate na Slovensko pôsobila v inštitúcii zameranej na regionálny rozvoj, projekty a poskytovanie európskych prostriedkov mestám a obciam. Neskôr sa stala riaditeľkou Kultúrneho centra Košického kraja, kde sa venovala nastaveniu a rozvoju kultúrneho turizmu. V súčasnosti je Lenka Vargová Jurková výkonnou riaditeľkou Krajskej organizácie cestovného ruchu – Košice región turizmus.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.02.2024 16:01
Upravené: 21.02.2024 15:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001