Inovačné centrum Košického kraja

Regionálne inovačné centrum Košického kraja je mostom medzi podnikateľmi a inováciami v regióne. Našou hlavnou zodpovednosťou je implementovať regionálnu inovačnú stratégiu a stimulovať ďalší rozvoj inovačného ekosystému. Zameriavame sa na rozvoj talentov na stredných školách, poskytujeme špeciálne akceleračné programy pre startupy a pomáhame malým a stredným podnikom zlepšovať ich medzinárodný obchodný potenciál. Okrem toho úzko spolupracujeme s medzinárodnými investormi, čo nám dáva ďalšiu možnosť škálovať startupy v našom ekosystéme. Naša sieť partnerov, inštitúcií a vedeckých organizácií poskytuje jedinečné výhody, ktoré zefektívňujú spoluprácu medzi jednotlivými inovačnými aktérmi. Inovačné centrum je miestom, kde sa inovácie menia na nové obchodné príležitosti.

Regionálne inovačné centrum založili Košický samosprávny kraj, Mesto Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Technická univerzita v Košiciach a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Naše aktivity vychádzajú z Regionálnej inovačnej stratégie, ktorá bola prijatá zastupiteľstvom KSK v júni 2021.
Našou hlavnou ambíciou je zvyšovať regionálny inovačný potenciál, znižovať počet ľudí, ktorí odchádzajú z Košického kraja a podporovať regionálny inovačný ekosystém.

Ing. Peter Breyl
generálny riaditeľ

Peter Breyl má niekoľkoročné skúseností s tvorbou a rozvojom inovačných ekosystémov. Je zakladateľom niekoľkých inovačných centier na regionálnej a korporátnej úrovni. Jeho víziou je vytvoriť z Košického kraja miesto, ktoré bude dosahovať porovnateľné výsledky v oblasti inovácií ako rozvinuté Európske krajiny.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 09.02.2024 16:01
Upravené: 27.02.2024 10:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001