Dobrovoľný zbor civilnej ochrany KSK, n.o.

Dôležitosť dobrovoľných záchranných zložiek ukázali mimoriadne situácie, s ktorými sme sa na Slovensku pasovali v posledných rokoch. Ich neoceniteľný prínos bol evidentný už od začiatku pandémie COVID-19, pri odstraňovaní následkov klimatických zmien alebo pri pomoci vojnovým utečencom zo susednej Ukrajiny. Košický samosprávny kraj chce skvalitniť pomoc dobrovoľných záchranných zložiek. Z toho dôvodu vznikla nezisková organizácia Dobrovoľný zbor civilnej ochrany KSK. 

Ing. arch. Peter Serfözö
riaditeľ

Absolvent Technickej univerzity v Košiciach, odbor Architektúra a urbanizmus, zároveň je členom Slovenskej komory architektov. Od roku 2011 je súčasťou riadiacich orgánov viacerých inštitúcií a organizácii so zameraním na strategické projekty a investície. Od roku 2021 pôsobí pracuje na Košickom samosprávnom kraji, kde momentálne zastáva pozíciu vedúceho Referátu územného plánovania, životného prostredia a strategických investícií na Odbore regionálneho rozvoja, je tajomníkom Komisie územného plánovania a životného prostredia a riaditeľom neziskovej organizácie Dobrovoľného zboru civilnej ochrany KSK.

 

Správy:

Webstránka:

Dokumenty

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 21.02.2024 13:06
Upravené: 23.02.2024 09:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001