SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Zmluva: 12/2022

Číslo v CRZ*:

12/2022

Číslo dodatku:

1

Názov dodatku:

Dodatok č. I. ku Kúpnej zmluve zo dňa 01. 03. 2021 na predmet zákazky: "Nákup meradiel pre odborné učebne, 2. časť - Meradlá strojárenské"

Predmet dodatku:

Predĺženie lehoty dodania z 5 na 8 mesiacov odo dňa vystavenia objednávky

Viazanosť k zmluve:

4/2021/KZ

Zmluvná strana :

predávajúci: KVANT spol. s r.o. Fakulta matermatiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, IČO: 31398294, Ing. Mgr. Jakub Kochan

Zmluvná strana :

kupujúci: Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 92 Michalovce, IČO: 42096651, Ing. Jaroslav Kapitan, Ing. Rastislav Hreško

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

31.01.2022

Platnosť dodatku:

31.01.2022 -

Zverejnenie dodatku:

07.02.2022

Účinnosť dodatku:

01.02.2022

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

12/2022 (PDF, 197,05 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21