SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Zmluva: 4/2021/KZ

Číslo v CRZ*:

4/2021/KZ

Číslo zmluvy:

4/2021/KZ

Názov:

Kúpna zmluva Časť 2 uzatváraná podľa § 409 a nasl. Obch. zákonníka a § 56 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet:

Predaj a kúpa meradiel strojárenských vrátane poistenia a prípadného preclenia predmetu kúpy a jeho doručenie na miesto dodania, montáž, uvedenie do prevádzky a zaškolenie

Dodatok ku zmluve:

094/2021/1

Zmluvná strana :

predávajúci: KVANT spol. s r.o. Fakulta matermatiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, IČO: 31398294, Ing. Mgr. Jakub Kochan

Zmluvná strana :

kupujúci: Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 92 Michalovce, IČO: 42096651, Ing. Jaroslav Kapitan, Ing. Rastislav Hreško

Hodnota zmluvy:

16 124,97 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

01.03.2021

Platnosť zmluvy:

01.03.2021 -

Dátum zverejnenia:

05.03.2021

Účinnosť zmluvy:

06.03.2021

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

4/2021/KZ (PDF, 3,02 MB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 25.07.2018 13:33