Škola umeleckého priemyslu Košice - zmluvy

Zmluva: 16/6/2018

Číslo v CRZ*:

16/6/2018

Číslo zmluvy:

16/6/2018

Názov:

Rámcová dohoda o spolupráci

Predmet:

Spolupráca pri realizácii úlohy projektu KEGA

Dodatok ku zmluve:

16/6/2018-D1

Zmluvná strana :

FF UPJŠ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Šrobárova 2, 044 59 Košice, IČO: 00397768

Zmluvná strana :

škola: Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice, Jakobyho 15, 040 01 Košice, IČO: 00133132

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

17.12.2018

Platnosť zmluvy:

17.12.2018 -

Dátum zverejnenia:

21.12.2018

Účinnosť zmluvy:

22.12.2018

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

16/6/2018 (PDF, 499,41 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:03
Upravené: 28.08.2019 14:45