Škola umeleckého priemyslu Košice - zmluvy

Zmluva: 16/6/2018-D1

Číslo v CRZ*:

16/6/2018-D1

Číslo dodatku:

16/6/2018-D1

Názov dodatku:

Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o spolupráci

Predmet dodatku:

Zmena dojednaných podmienok

Viazanosť k zmluve:

16/6/2018

Zmluvná strana :

FF UPJŠ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Šrobárova 2, 04059 Košice, IČO: 00397768

Zmluvná strana :

škola: Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice, Jakobyho 15, 040 01 Košice, IČO: 00133132

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

24.06.2019

Platnosť dodatku:

24.06.2019 - 31.12.2019

Zverejnenie dodatku:

27.06.2019

Účinnosť dodatku:

28.06.2019

Stav dokumentu:

archívna

Prílohy:

D1 k Zml 16/6/2018 (PDF, 218,23 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:03
Upravené: 28.08.2019 14:45