Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho - verejné obstarávania

Vyhľadať:
Druh zákazky Názov zákazky Verejný obstarávateľ Podrobnosti Dátum zverejnenia
Tovary Potraviny 3. Celok: Hrubý tovar Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 09.07.2019
Služby Revízia elektroinštalácie verejnej budovy školy a revízia prenosných elektrických spotrebičov Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 11.07.2019
Tovary Potraviny 4. Celok: „Chlieb, pekársky tovar“ Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 30.08.2019
Služby Publicita projektu ,,Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti“ Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 22.10.2019
Služby Výzva na predkladanie CP na obstaranie lyžiarskeho výcviku 2020 Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 19.11.2019
Tovary Výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu IKT pomôcky Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 09.01.2020
Stavebné práce Výzva na predkladanie cenových ponúk Rekonštrukcia havarijného stavu oplotenia Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 24.04.2020
Tovary Potraviny: 1.celok Chladené mäso, mäsové výrobky a chladená hydina Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 10.06.2020
Tovary Potraviny: 2.celok: Ovocie, zelenina a zemiaky Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 12.06.2020
Služby Vypracovanie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a umelecko remeselný dohľad nad stavbou : Rekonštrukcia budovy školy Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 08.07.2020
Tovary Potraviny 3. Celok: „ Hrubý tovar“ 2020 Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 24.07.2020
Tovary Výzva na predkladanie CP na prieskum trhu: literárne pomôcky k projektu Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 27.07.2020
Služby Výzva na predkladanie cenových ponúk - prieskum trhu Publicita k projektu Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 27.07.2020
Tovary Výzva na predloženie ponuky prieskum trhu opakovaná Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 27.08.2020
Tovary Potraviny 5.celok : Chlieb, pekársky tovar Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 27.08.2020
Tovary Potraviny 4. celok : Mrazené ryby, hydina, zelenina a polotovary zverejniť!! Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 27.08.2020
Služby Výzva na predkladanie CP - prieskum trhu na Komplexné spracovanie mzdovej a personálnej agendy Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 06.10.2020
Služby Výzva na predkladanie ponúk - Dezinfekcia priestorov školy Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 14.01.2021
Tovary Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu za účelom určenia PHZ - Učebné pomôcky IKT k projektu ZŠ Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 25.01.2021
Tovary Výzva na predloženie ponuky - ZsNH §117 - Stravné poukážky Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 25.01.2021
Tovary Výzva na predkladanie ponúk - prieskum trhu za účelom určenia PHZ : Pomôcky IKT k dištančnému vzdelávaniu Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 18.03.2021
Tovary Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu Literárne pomôcky k projektu Podpora čitateľskej , matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu Sándora Máraiho Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 30.07.2021
Tovary Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu za účelom určenia PHZ podľa §6 zákona č. 343/2015 , POTRAVINY: 1.celok Chladené mäso, mäsové výrobky a chladená hydina. Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 06.08.2021
Tovary Výzva na predloženie ponuky za účelom určenia PHZ: Potraviny : 2.celok Ovocie , zelenina a zemiaky Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 09.08.2021
Tovary Výzva na predkladanie ponúk - Potraviny 1.celok Chladené mäso, mäsové výrobky a chladená hydina. Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho podrobnejšie informácie 25.08.2021
Nájdených 50 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1,2 [>>]
 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.08.2019 13:39
Upravené: 02.08.2019 14:16