Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho - verejné obstarávania

Druh zákazky:

Tovary

Názov zákazky:

Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu Literárne pomôcky k projektu Podpora čitateľskej , matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu Sándora Máraiho

Verejný obstarávateľ:

Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho

Dátum zverejnenia:

30.07.2021

Prílohy:

Poznámka:

Lehota na predkladanie ponúk: do 13.8.2021 do 12:00 hod.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.08.2019 13:39
Upravené: 02.08.2019 14:16